บริการบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้ค้าออนไลน์หลายคนมีออเดอร์เข้ามาอย่างมากทำให้ต้องมาเสียเวลาในการแพ๊คของ ทำให้หลายครั้งนั้นพลาดการปิดยอขายและยังมีปัญหาในกาจัดส่ง ที่สับสนจนเกิดปัญหาขึ้นในหลายครั้ง บางครั้งเจอปัญหาในการจ้างคนมาแพ๊คของเองการแพ๊คไม่ได้คุณภาพ หรือเกิดความเสียหายกับสินค้าในการแพ๊ดจนถึงมือลูกค้าทำให้เกิดวามเสียหายกับร้านของผู้ขายอีกต่างหาก มิหนำซ้ำระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กำหนด ยืดเยื้อทำให้สินค้าถึงมือลูกค้าช้ากว่าที่กำหนด เกิดความไม่สบายใจต่อผู้สั่งสินค้าได้ แถมงบประมาณในการจ้างคนมาแพ๊ครวมถึงวัสดุที่ใช้แพ๊คนั้นไม่ได้คุณภาพหรือต้นทุนสูงในกรณั้ซื้อมาแพ๊คเอง จะดีกว่าไหมหากมีคนมาลดปัญหาส่วนนี้ของคุณลงได้ ด้วยบริการของ ARIWA PACKING FOODS ที่เข้ามาลดขั้นตอนของผู้ค้าลงด้วย ด้วยบริการแพ็คสินค้าของท่านด้วยมืออาชีพ อัตราค่าบริการที่เป็นมิตร ตามราคาจริงของวัสดุ จึงทำให้ผู้ค้าไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กำไรจากยอดขายเพิ่มขึ้น บริการของเรารับประกันความปลอดภัยของสินค้า การจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ การแพคกิ่งที่ดีเยี่ยม รวมถึงการประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การบริการของเรา ARIWA PACKING FOODS ยังเปิดบริการรับออเดอร์ผ่านระบบ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเช็คสต็อค เช็คสถานการณ์จัดส่งได้แบบเรียลไทม์ และยังมีแอดมินดูแลในกลุ่มไลน์ลูกค้าอีกด้วย
 
 

บริการสำหรับลูกค้า

ผู้ใช้บริการย่อมที่จะต้องกังวลกับสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลเสมอ ความกังวลนี้จะหมดไป เพราะเรามีบริการเปิดบริการรับออเดอร์ผ่านระบบ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถเช็คสต็อค เช็คสถานะการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์ และยังมีแอดมินดูแลในกลุ่มไลน์ลูกค้าอีกด้วย ความมั่นใจในบริการย่อนมาพร้อมกับความมั่นในในยอดขายที่เพิ่มขึ้น บริการสำหรับผู้ที่ใช้บริการของเรา คือสร้างความมั่นในในสินค้า ความสารถในการตรวจสอบได้เสมอถึงควบคืบหน้าในการให้บริการของเรา สิ่งที่ผู้ใช้บริการของเราจะเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อสินค้าอยู่ในมือเรา ก็เหมือนสอนค้าอยู่ในเมือของผู้มาใช้บริการเช่นเดียวกัน ใจเขาใจเรา นั่นคือสิ่งที่เรายึดถือมาโดยตลอดในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
 
 

ความปลอดภัย Safety

ทุกๆการขนส่งและขนย้าย ไม่ว่าจะของสิ้นเล็กหรือใหญ่ล่วยแต่จะต้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย เราคำนึกถึงสิ่งนี้เป็นสำคัญด้วยความปลอดภัยของสนค้าและการเลือกใช้ วัสดุที่มีคุณภาพในการรรจุสินค้าเพื่อที่จะส่งถึงมือลูกค้าได่อย่างปลอดภัยไม่เสียหาย ในการขนย้ายไปในที่ต่างๆ แต่ละสภาวะ สินค้าแต่ละปรเภทนั้นล้วนมีความแตกต่างกัน การเลือกวัสดุ จึงเป็นเรื่องสำคัญในลำดับต้นๆ ที่เราได้เล็งเห็นถึงการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ การจักเรียงสินค้าในการขนส่งและจัดเก็บจะต้องมีความเป้นระเบียบคำนึงถึงการซ้อนทับของสินค้า ที่อาจจะเกิดความหายได้ สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มีคือความปลอดภัยที่เราได้ใส่ใจกับสิ้นค้าของผู้มาใช้บริการของเราเสมอ เรามีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ใส่ใจ ต่อสินค้าของผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของผู้ที่มาใช้บริการของเราจะถึงมือลูกค้าด้วยการบรรจุที่มีความปลอดภัยแน่นหนา นั่นคือหัวใจในเรื่อง ความปลอดภัยของ Airwapackagingfood
 
 

บริการคลังสินค้า

สึ่งหนึ่งที่หลายธุรกิจขายไปก็คือการจัเก็บสินค้าที่เป้นคลังของสินค้าปริมาณมาก เรามีบริการคลิงสินค้าสำหรับลูกค้าของเราที่ต้องการที่จะเก็บสินค้าไว้เพื่อนำส่งถึงมือลูค้า การควบคุมปริมาณสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งเป็นสิ่งที่การันตีถึงคุณภาพของสินค้าที่ผู้ซื้อจะพอใจในบริการ เราจึงมีระบบควบคุมสินค้าของผู้ใช้บริการให้มีความเป็นระเบียบ ในทางกลับกันหากสินค้าของผู้ที่มาใช้บรการนั้นม่มีการคงบคุมของระบบคลังสินค้าอาจจะส่งผลต่อระบบการขนส่งที่ยุ่งยาก ซึ่งแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือผลเสียต่อธุรกิจเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพและการมีสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ถือเป็นัวใจสำคัญเพราะนั่นย่อมหมายถึง ความพอใจของผู้ใช้บริการขงเรา
บริการบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
เราเป็นผู้ให้บริการแพ็คสินค้าของท่านด้วยมืออาชีพอัตตราค่าบริการที่เป็นมิตรตามราคาจริงของวัสดุจึงทำให้ผู้ค้าไม่ต้องกังวัลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ่ม กำไรจากยอดขายเพิ่มขึ้น
ความปลอดภัย Safety
บริการของเรารับประกันความปลอดภัยของสินค้า การจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ การแพคกิ่งที่ดีเยี่ยม รวมถึงการประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การบริการของเรา
บริการคลังสินค้า
เรามีบริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า อย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจเช็คสต็อคได้เองแบบเรียลไทม์
บริการสำหรับลูกค้า
เปิดบริการรับออเดอร์ผ่านระบบ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเช็คสต็อค เช็คสถานะการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์ และยังมีแอดมินดูแลในกลุ่มไลน์ลูกค้าอีกด้วย