บริษัท แอร์วา แพ็คเกจจิ้งฟู้ดส์ จำกัด (AIRWA PACKAGING FOODS.CO.LTD)

บริการรับแพ็คสินค้า บริการรับแพ็คของ เป็นอีกหนึ่งบริการของเรา ซึ่งได้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมา ชื่อว่า บริษัท แอร์วา แพ็คเกจจิ้งฟู้ดส์ จำกัด (AIRWA PACKAGING FOODS.CO.LTD)

 

บริษัท แอร์วา แพ็คเกจจิ้งฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ ให้บริการรับแพ็คสินค้า รับแพ็คของ ทุกชนิด บริหารจัดการระบบคลังสินค้าให้ลูกค้าแบบครบวงจร มีมาตรฐานของคลังสินค้า สะอาด ปลอดภัย อุณหภูมิที่เหมาะสม บริษัท แอร์วา แพ็คเกจจิ้งฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ บริษัท เอ็น&เอช เซอร์วิส จำกัด ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านแรงงานคนต่างด้าว, Sub-Contract และทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยบริษัท เอ็น&เอช เซอร์วิส จำกัด ให้บริการจัดหา-นำเข้าแรงงานคนต่างด้าว จัดหาแรงงานกัมพูชา จัดหาแรงงานลาว จัดหาแรงงานพม่า เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยในรูปแบบ MOU ถูกต้องกฎหมาย 100%, บริการงาน Sub-Contract, บริการรับจ้างเหมาแรงงาน แบก ขนย้ายสินค้า, บริการรับจ้างประกอบชิ้นงาน, บริการงานแม่บ้านทำความสะอาด, บริการจัดหาแรงงานคนไทย หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ และบริการงานด้านเอกสารแทนนายจ้าง/แรงงานแบบครบวงจร ตลอดจนดำเนินการ/จัดทำเอกสารต่างชาติ

 

ซึ่งด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการจัดการคนด้านแรงงาน และรู้จักแหล่งคัดสรรแรงงานเป็นอย่างดี เราจึงมีกลุ่มแรงงานที่พร้อมจะจัดส่งและส่งต่อกลุ่มออกไปยังบริษัทต่างๆทั่วประเทศไทย

ด้วยเตุผลนี้จึงเกิดแนวคิดสำหรับการจัดการบุคลากรที่จะนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่เป็นรูปแบบบริการผู้ค้าด้วยการใช้แรงงานที่เรามีอยู่ ที่มีคุณภาพ มาสานต่อธุรกิจบริการ ด้านแพีคกิ้ง packaging ขึ้นมา

ในบัจจุบัน ผู้ค้าหลายคนมักจะเจอปัญหาเรื่องการบรรจุสินค้า ที่ต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายและเสียเวลาทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การแพ็คสินค้า การแพ็คของ การเดินทางไปส่งของเอง

 

หรือบางราย จัดหาแรงงานเพื่อมาแพ็คกิ้ง แต่หากว่า การใช้บุคลากรที่ไม่ได้คุณภาพนั้น ส่งผลให้การบรรจุภัณฑ์สินค้านั้นไม่ได้คุณภาพ ส่งผลต่อสินค้าที่จะเกิดความเสียหาย ส่งผลต่อความเชื่อใจของ ผู้ซื้อที่มีต่อแบรนด์ของผู้ค้าด้วย ซึ่งมันก็เป็นการสร้างโปรเซสงานเพื่อให้กับผู้ค้าต้องลงมาจัดการในส่วนนี้เพิ่ม บริษัท แอร์วา แพ็คเกจจิ้งฟู้ดส์ จำกัด จึงเล็งเห็นปัญหาของผู้ค้าในเพื่อการแพ็คสินค้า จึงได้ก่อตั้งบริษัท ขึ้นมาเพื่อช่วยลดกระบวนการของผู้ค้า เพื่อให้ผู้ค้าไม่ต้องมากังวลในส่วนงานด้านการแพ็คกิ้ง ด้วยประสบการณ์ในการบริการจัดการบุคลากรเราจึงมี บุคลกรคุณภาพ ที่พร้อมสำหรับการทำงานและความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากรของเราเอง จึงมั่นใจได้ว่าบริการของเรา มีคุณภาพ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะกับผลิตภันฑ์ของผู้ค้าเป็นอย่างดี จึงมั่นใจในเรื่องการแพ็คกิ้งที่มีคุณภาพ เพราะเรามีกระบวนการควบคุมคุณภาพ

รวมถึงมีระบบตรวจสอบการดำเนินงานให้กับผู้ค้าได้อีกด้วย ด้วยบริการที่มีการควบคุมทั้งบุคลากร ทั้งคุณภาพ ผู้ค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่แพ็คมีคุณภาพจนถึงมือลูกค้าของท่านอย่างแน่นอน

บริษัทของเรายังมีบริการคลังสินค้าสำหรับผู้ค้าที่ไม่มีที่เก็บสินค้าไว้รองรับอีกด้วย เพื่อกำจัดปัญหาสำหรับผู้มาใช้บริการของเราที่ไม่มีสถานที่สำหรับเก็บสินค้าก่อนที่จะส่งสินค้าถึงมือลูกค้า

 
 
 
บริการแพ็คสินค้า

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตที่ต้องลดขั้นตอนอีกกระบวนการลงในเชิงธุรกิจมองถึงการ กระจายการดูแลแต่ก็ได้ผลลัพท์ที่เหมือนกัน

 
 
คลังสินค้า

บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า อย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การควบคุมอุณหภูมิ ความสะอาดปลอดภัย การคัดแยกจัดเก็บสินค้า

 
 
ฝ่ายบริการลูกค้า

ให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ติดต่อประสานงาน รับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด